Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 
 
Eerste villa’s worden gebouwd in Haringbuys
Er wordt volop gebouwd in Haringbuys (Aerdenhout). Sinds de oplevering van hun kavels in december zijn de bewoners flink aan de slag gegaan met het bouwen van hun droomvilla. Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan. Ook voerden we de supervisie op de architectuur. We zijn er trots op hoe architecten en bewoners zijn geïnspireerd door onze overkoepelende beeldkwaliteit voor de villa’s. Zo herkennen we in de ontwerpen het gebruik van markante kappen, baksteen, meerdere bouwvolumes en de kleur wit. Nu ook de watergangen zijn gegraven, tekent het toekomstbeeld van Haringbuys zich steeds duidelijker af. Een waterrijk woonmilieu met karakteristieke architectuur en rijk aangeplante eilandjes. Ook de buren hebben profijt van het nieuwe plan; hun tuinen zijn vergroot en liggen nu ook aan het water. Lees verder
 
 
Groene impuls voor bedrijventerrein
De Rietvelden-De Vutter
is het grootste bedrijventerrein van ’s-Hertogenbosch. Dagelijks werken en passeren hier duizenden mensen. Om de ruimtelijke kwaliteit van het terrein te verbeteren hebben wij een visie opgesteld. Onze strategie: opruimen, vergroenen en programmeren. De stoere, robuuste kwaliteit gaat weer schitteren door gedateerde, verslechterde en overbodige elementen in de openbare ruimte te verwijderen. Een krachtige boomstructuur, vogel- en vlinderbosjes tussen de gebouwen en natuurlijke oevers langs het water geven RiVu een groen, duurzaam en ecologisch karakter. Binnen dit groene raamwerk vinden nieuwe functies een plek die medegebruik stimuleren: recreatieve routes, pocketparkjes en verblijfsplekken. We hebben alle ingrepen samengebracht in een gereedschapskist waaruit gemeente en ondernemers kunnen putten om RiVu stapsgewijs te verbeteren. Ondernemers kunnen straks weer trots zijn op hun RiVu in het groen.
Het plan voor De Rietvelden-De Vutter illustreert onze integrale aanpak van bedrijventerreinen, die gericht is op zowel een ruimtelijke als een economische en sociale impuls (zie het overzicht Bedrijventerreinen).
 
Groot Speijk
Dit voorjaar opent het nieuwe bezoekerscentrum Groot Speijk van Natuurmonumenten bij de Oisterwijkse bossen. Wij ontwierpen de omgeving rond het gebouw dat als uitvalsbasis dient voor het omliggende natuurgebied.

 

 
Centrum Kerkrade
De herinrichting van de eerste straten en pleinen in het centrum van Kerkrade is gestart. N
og even en de inwoners van Kerkrade kunnen genieten op de markt, het cultuurplein en in de winkelstraten. Het plan voegt zich in een mooie rij van andere centrumgebieden waar Buro Lubbers aan heeft gewerkt.
  Steenovens Fortmond
Atelier Buitenkansen heeft met zijn artistieke en zintuiglijke concept voor de herontwikkeling van het steenoventerrein, de tweede ronde behaalt in de competitie Ruimte voor Ruimdenkers. Lees verder
 

 

Stadhouderspark in Vught volop in ontwikkeling
De bouw van het plandeel Kazerne is gestart en de woningen in het Parkbos (deel 1) waren binnen korte tijd allemaal verkocht. Deel 2 van het Parkbos ligt al op de tekentafel. Kortom, Stadhouderspark bloeit op. Het oorspronkelijke landschappelijk-stedenbouwkundig raamwerk hebben we aangepast om tegemoet te komen aan de gewijzigde woningmarkt. De woningtypologie is veranderd, terwijl de landschappelijk kwaliteit is behouden. Zowel in het Parkbos als in het Kazernedeel woont men in het groen, tussen de bomen die ook al op het voormalige kazerneterrein stonden. Het herontwerpen van plannen hoeft dus niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit.
Lees hier het artikel uit het Brabants Dagblad of bezoek de woningsite.
Foto hiernaast: Dorpszone Stadhouderspark (Drost + Van Veen architecten).

     
 
Uitkijktoren Park
Triangel in aanbouw

Op 10 december is de uitkijktoren bij Park Triangel in Waddinxveen geopend. De toren biedt een blik op het park en het eerste buurtje dat gerealiseerd is. De toren wordt nog in het groen gezet. Buro Lubbers ontwierp de toren en het park. Lees verder
 
 
Blauwe Kamer
De herontwikkeling van de woonwijk Rozemaai in Antwerpen is gepubliceerd in de etalage van de Blauwe Kamer. Buro Lubbers is geselecteerd na een open oproep door stadsbouwmeester Antwer-pen. Lees verder
     
 
Buitenkansen. Atelier voor transformaties in het buitengebied
Buro Lubbers, Plan ROS en Adriaanse Research & Mediation bundelen hun krachten in Atelier Buitenkansen. Wij zien actuele ontwikkelingen op het platteland als unieke buitenkansen. Het is onze missie deze kansen te benutten om samen met opdrachtgevers en stakeholders het buitengebied ruimtelijk, economisch, sociaal en ecologisch te versterken. Wij bezitten de expertise om opgaven in het buitengebied integraal aan te pakken, op diverse schaalniveaus en voor uiteenlopende opdrachtgevers. Onze strategie is gericht op collectieve waardecreatie door belangen, opgaven en oplossingen met elkaar te verbinden. Het resultaat: win-winsituaties met positieve spin-off. Meer weten? Surf dan naar www.atelierbuitenkansen.nl Op naar een vitaal buitengebied!       
 
 
Kazerneterreinen
Hoe transformeren we voormalige militaire terreinen tot aangename plekken voor wonen, werken en recreëren? Deze brochure toont onze (uitgevoerde) plannen. Over het behoud van cultuurhistorische, landschappelijke en architec-tonische kwaliteiten. Lees verder
   
Artikel in vakblad
Groen
Een voormalig kazerneterrein is nu een levendige campus van de Internationale School Eindhoven. Eén van onze voorbeeldprojecten over transformatie van militair vastgoed. Lees verder
 
 
Gewonnen: Masterplan Rozemaai Antwerpen
De Stadsbouwmeester Antwerpen heeft de combinatie Buro Lubbers en Infrabo geselecteerd voor het opstellen van een masterplan voor het publieke domein van Rozemaai. De selectiecommissie waardeert in onze visie het open maken van de beek en het gebruik van de vrijgekomen grond voor het realiseren van een geluidswalpark. Lees verder
 
Revitalisering Genderdal geeft een bloemenzee
Al na één seizoen is duidelijk wat voor effect de herstructurering heeft voor het wonen in Genderdal (Eindhoven). Waar de binnenhoven voorheen een troosteloze sfeer hadden, bieden ze nu prettige zitplekken tussen weelderige bloemen en speelplekken voor de kinderen. De tuinen zijn in nauwe samen-spraak met de bewoners ontworpen. Lees verder