Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 
 

Uitkijktoren Park
Triangel in aanbouw

Op 10 december wordt de uitkijktoren bij Park Triangel in Waddinxveen geopend. De toren biedt een blik op het park en het eerste buurtje dat gerealiseerd is. De toren wordt nog in het groen gezet. Buro Lubbers ontwierp de toren en het park. Lees verder

   
Blauwe Kamer
De herontwikkeling van de woonwijk Rozemaai in Antwerpen is gepubliceerd in de etalage van de Blauwe Kamer. Buro Lubbers is geselecteerd na een open oproep door stadsbouwmeester Antwer-pen. Lees verder
     
 

Stadhouderspark in Vught volop in ontwikkeling
De 42 woningen in het plandeel Kazerne zijn allemaal verkocht en de verkoop van de 70 woningen in het Parkbos is gestart. Stadhouderspark bloeit op. De woningen vinden gretig aftrek. Het oorspronkelijke landschappelijk-stedenbouwkundig raamwerk hebben we aangepast om tegemoet te komen aan de gewijzigde woningmarkt. De woningtypologie is veranderd, terwijl de landschappelijk kwaliteit is behouden. Zowel in het Parkbos als in het Kazernedeel woont men in het groen, tussen de bomen die ook al op het voormalige kazerneterrein stonden. Het herontwerpen van plannen hoeft dus niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit.
Lees hier het artikel uit het Brabants Dagblad of bezoek de woningsite.
Foto hiernaast: Dorpszone Stadhouderspark (Drost + Van Veen architecten).

   

 

 
Buitenkansen. Atelier voor transformaties in het buitengebied
Buro Lubbers, Plan ROS en Adriaanse Research & Mediation bundelen hun krachten in Atelier Buitenkansen. Wij zien actuele ontwikkelingen op het platteland als unieke buitenkansen. Het is onze missie deze kansen te benutten om samen met opdrachtgevers en stakeholders het buitengebied ruimtelijk, economisch, sociaal en ecologisch te versterken. Wij bezitten de expertise om opgaven in het buitengebied integraal aan te pakken, op diverse schaalniveaus en voor uiteenlopende opdrachtgevers. Onze strategie is gericht op collectieve waardecreatie door belangen, opgaven en oplossingen met elkaar te verbinden. Het resultaat: win-winsituaties met positieve spin-off. Meer weten? Surf dan naar www.atelierbuitenkansen.nl Op naar een vitaal buitengebied!       
             
     

Twee pleinen in beeld: Plein 44 (Nijmegen) & Lamme
van Dieseplein
(Deventer). Beide pleinen in de stadscentra nodigen
uit tot verblijf en ontmoeting, bleek tijdens hun eerste zomer na oplevering.

 

Zondag 14 september Open Monumentendag
Kom het dak op, struin door de parken, geniet van het uitzicht en luister naar de ontwerpers. Anton & Gerard (Strijp S Eindhoven). Gratis van 14.00-15.00 uur. Meeting point: Trudowinkel (Torenallee 22)

 
 
Kazerneterreinen
Hoe transformeren we voormalige militaire terreinen tot aangename plekken voor wonen, werken en recreëren? Deze brochure toont onze (uitgevoerde) plannen. Over het behoud van cultuurhistorische, landschappelijke en architec-tonische kwaliteiten. Lees verder
   
Artikel in vakblad
Groen
Een voormalig kazerneterrein is nu een levendige campus van de Internationale School Eindhoven. Eén van onze voorbeeldprojecten over transformatie van militair vastgoed. Lees verder
 
 
Gewonnen: Masterplan Rozemaai Antwerpen
De Stadsbouwmeester Antwerpen heeft de combinatie Buro Lubbers en Infrabo geselecteerd voor het opstellen van een masterplan voor het publieke domein van Rozemaai. De selectiecommissie waardeert in onze visie het open maken van de beek en het gebruik van de vrijgekomen grond voor het realiseren van een geluidswalpark. Lees verder
 
Revitalisering Genderdal geeft een bloemenzee
Al na één seizoen is duidelijk wat voor effect de herstructurering heeft voor het wonen in Genderdal (Eindhoven). Waar de binnenhoven voorheen een troosteloze sfeer hadden, bieden ze nu prettige zitplekken tussen weelderige bloemen en speelplekken voor de kinderen. De tuinen zijn in nauwe samen-spraak met de bewoners ontworpen. Lees verder
     
 
Centrumplan Kerkrade gepresenteerd
Op 10 juni hebben we het inrichtingsplan voor het centrum van Kerkrade gepresenteerd aan de Raadscommissie. Dagblad De Limburger doet er uitgebreid verslag van: "Ze verhaalt over een tapijt van gebakken klinkers. Over warme materialen die je welkom doen voelen. Over bedriegertjes - een vloer met verborgen fonteintjes - die kinderen moeten aansporen om te spelen in het water. Marian de Vries van Buro Lubbers kan beeldend vertellen. Met een beetje fantasie én met enige kennis van de situatie ter plaatse, leidt haar verhaal je door het vernieuwde Kerkrade." Lees verder
Op dit moment zetten we de puntjes op de i van het inrichtingsplan. De uitvoer start in het vooorjaar van 2015. Het centrumplan voor Kerkrade voegt zich in een mooie rij van andere centrumgebieden waar Buro Lubbers aan heeft gewerkt. Een ander deel van Kerkrade dat nu op onze tekentafel ligt is: Park Heilust.
             
 

Mensen maken de
stad
In het kader van de Dag van de Architectuur op 21 juni is in de Gruyterfabriek ('s-Hertogenbosch) de tentoonstelling Mensen maken de stad te zien. Buro Lubbers presenteert zijn ontwerp voor de tuin bij de Avans Hogeschool. Lees verder

 
Stagiair gezocht
Studeer je aan Larenstein, de Academie voor Bouwkunst, Wageningen Universiteit of aan de TU Eindhoven of Delft en zoek je een veelzijdige stageplaats vanaf januari 2015, schrijf ons dan een gemotiveerde brief met je portfolio. Lees verder
         
De straat van de
toekomst

Wat heeft de veranderende mobiliteit voor invloed op onze stedenbouwkundige en inrichtings-plannen? In deze brochure onder-zoeken we deze vraag in relatie tot een aantal Buro Lubbers projecten. Van transferiumstad en de gestapelde stad, via de slow city naar de mobiele stad en de innovatieve stad. Lees verder
 
Ontwerpen tussen
berken en groenten
Twintig fruitkisten omsingelen ons kantoor met soorten waarmee we graag ontwerpen: berken, koel-reuteria, pinus. En met soorten die we graag eten: sla, aardbeien, kruiden, snijbiet, erwten, wortelen. Op naar een inspirende en smakelijke oogst!
 
Vleesplein Venlo staat in bloei
In het najaar aangeplant en nu in bloei: de rozen op het hekwerk dat de fietsenstalling op het Vleesplein omkadert. Naast rozen wordt het hekwerk begroeid met kamperfoelie en clematissen. De fietsenstalling zal uitgroeien tot een groene en bloemrijke entree tot de binnenstad. Lees verder
 
Inspirerende lezingen
over beplanting
Duurzaam, natuurlijk en ecologisch of beheer, onkosten en beeld-kwaliteit. Gert-Jan Koopman (Ciran Nederland) en Bert Griffioen (Griffioen Wassenaar) presenteer-den hun visie op openbaar groen bij Buro Lubbers. Lees verder
   
Nominatie ISE voor
BNA Beste Gebouw
van het Jaar 2014!

Wilt u dat de Internationale School Eindhoven, waarvoor Buro Lubbers de buitenruimte ontwierp en diederendirrix het gebouw, deze prijs wint? Breng dan nu uw stem uit.
Lees verder
 
         
Raadhuis Krimpen aan den IJssel
De bouw van het nieuwe gemeentehuis is gestart. Buro Lubbers ontwierp het inrichtingsplan rond het gebouw van Diederendirrix. Lees verder
 
 
1e Paal Haringbuys
Het bouwrijp maken van de nieuwe villawijk is gestart. Op maandag 17 maart is de eerste paal geslagen van Haringbuys in Aerdenhout. Zeven maanden na de verkoop zijn 23 van de 25 kavels verkocht. Lees verder

Geslaagde bewoners-participatie
De gemeente heeft een fraaie brochure uitgegeven over Haring-buys. Een helder verhaal over de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Lees verder

 
MCA bouwrijp maken
Er is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein voor het nieuwe Medisch Centrum Alkmaar. Juist nu, in het voorjaar om de fauna niet te verstoren. Lees verder
 
Workshop studenten TU/e
Op 1 april komen 15 studenten stedenbouw voor een workshop over het thema 'de gezonde stad'. Georganiseerd door studie-vereniging VIA, gesponsord door Buro Lubbers.
 
4 april: Opening Internationale School Eindhoven Lees verder (foto Arthur Bagen)
   

 

 
Tweede ronde voor Rozemaai Antwerpen
De Vlaams Bouwmeester heeft Buro Lubbers geselecteerd voor de tweede ronde voor de herinrichting van woonbuurt Rozemaai in Antwerpen. De komende maanden stellen we een visie en plan van aanpak op om deze wijk aan de ring van Antwerpen nieuw leven in te blazen. Buro Lubbers is één van de vijf kandidaten voor het opstellen van het masterplan voor het publieke domein.

Rozemaai bestaat hoofdzakelijk uit sociale huurwoningen. Het publiek domein heeft een onbestemd karakter en heeft nauwelijks belevings- en verblijfs-waarde. Toch heeft een deel van het gebied waardevolle kwaliteiten en kansen voor natuurontwikkeling. Ons streven is om de publieke ruimte weer samenhang te geven, recreatiemogelijkheden in het groen te creëren en activiteiten van de bewoners te stimuleren. Rozemaai moet weer de wijk worden waar jong en oud zich thuis voelen en waar ze gelukkig kunnen wonen. Een mooie ambitie waar onze ontwerpers mee aan de slag gaan.

     
   
Park Triangel gestart
De eerste woningen aan de rand van Park Triangel zijn in aanbouw. Het park wordt de verbindende schakel in een nieuwe woonbuurt. Lees verder
Participatie in het veld Inspirende excursies naar voor-beeldprojecten verduidelijken ont-werpkeuzes voor Centrumplan Kerkrade en Vredoord Eindhoven. Lees verder
Park West komt op televisie
Zondag 23 februari om 23.20 uur komt ons project Heilust (Kerkrade-Rozem,West) op televisie. RKK Kruispunt TV strijkt neer in deze krimpwijk waarvoor we een nieuw plan hebben ontworpen. Lees verder
   
   
   
Plein 44 Nijmegen
Het eerste meubiliar is geplaatst op Plein 44. Een mooie samenwerking met Grijsen. De komende maanden wordt hard verder gewerkt aan de huiskamer van de stad. Lees verder
Laatste workshop
Nog een keer workshoppen met ondernemers van bedrijfsterreinen Oostflank van Brunssum. Nu kunnen we het masterplan voor de herstructurering afronden. Binnen-kort meer nieuws.
   
Impressies Beatrixpark voor kopersbijeenkomst
Meer dan 200 geïnteresseerden bezochten de informatiemiddag over het nieuwbouwproject 'Wonen bij Beatrixpark' (Schiedam) ontwikkeld door Kalliste. Om de bewoners te enthousiasmeren maakten wij impressies van de openbare ruimte en de tuinen. Met succes. De eerste inschrijvingen zijn binnen!
     
 
Eindhoven: Vredeoord en Celsius
Onze projecten in Eindhoven zijn uitgebreid met twee nieuwe stedenbouwkundige opgaven: Vredeoord en Celsius (Woensel-West). Ze sluiten geografisch aan op andere projecten die we in de Lichtstad realiseerden. Lees verder

 

 

Venlo in beeld!
Venlo is uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2013-2015.
Wij zijn er trots op dat onze inrichtingsplannen hieraan een steentje hebben bijgedragen. Lees verder