Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Landgoed Middachten
Herontwikkeling leidt tot kwaliteitsinmpuls omgeving
 

Behoud door ontwikkeling, dat is het motto van Landgoed Middachten. Door natuurherstel, recreatie, transformatie van landbouw en ruimtelijke projectontwikkeling verbetert het landgoed zijn economie. Wij zijn betrokken bij de herontwikkeling van diverse samenhangende locaties op het landgoed. Zo worden de stallen rondom de hoeve Oud Middachten vervangen door woningen om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de locatie te verbeteren. Elders wordt een boerderij verplaatst uit ecologische en bedrijfsmatige overwegingen. De vrijgekomen locatie verandert van een agrarische naar een woonfunctie rondom een historische boerderij. Het nieuwe agrarische bouwblok vraagt vervolgens om zorgvuldige inpassing op het landgoed. Voor alle locaties maakten wij de stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen, ook ten behoeve van de vereiste bestemmingsplanwijzigingen. Door de ontwikkelingen te verbinden ontstaat meerwaarde: ecologisch, ruimtelijk en economisch.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

links
gerelateerd

 

2008 >
in ontwikkeling
De Steeg
CON, Landgoed Middachten
Landgoed Middachten
Landgoederen