Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Op alfabet Op thema  Op locatie In uitvoering    Brochures  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Herontwikkeling Noord-Brabants buurtschap
Transformatie- en reparatiestrategieën leveren kwaliteitsimpuls aan buurtschap

Buro Lubbers is begin 2010 gevraagd om na te denken over mogelijkheden van herontwikkeling van een buurtschap in het Brabantse landschap. Het plangebied is onderdeel van een ambitieuze gebiedstransformatie, de ‘Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze’. Ecologie, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de relatie met brainport Eindhoven zijn de belangrijkste pijlers voor de transformatie. De herontwikkeling van het gehucht is gebaseerd op twee strategieën: transformaties en reparaties. De transformaties hebben betrekking op de omvorming van intensieve landbouwbedrijven in het beekdal naar extensieve landbouw. De reparaties betreffen bebouwing die ofwel leegstaat of niet meer past binnen de kleinschalige woonfunctie van de buurtschap, zoals de grootschalige agrarische bedrijven. De opbrengsten van deze strategieën vloeien direct terug in het gebied voor bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en recreatie.
Projectblad pdf

 

 
ontwerp 2010 |  uitvoering n.v.t. | locatie Noord-Brabant | opdrachtgever Gemeente Eersel, Woningstichting Trudo