Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Op alfabet Op thema  Op locatie In uitvoering    Brochures  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  Hedendaagse transformatie van cultuurhistorische relicten
Onderzoeksproject

Bij de herontwikkeling van verlaten (industrie-)terreinen is er volop aandacht voor de herbestemming van industrieel erfgoed. Opvallend daarbij is dat de kleinere objecten, de relicten, worden vergeten of pas in een later stadium aan bod komen. De relicten, zoals leidingbruggen, schoorstenen, sinterbekkens, rails, perrons e.d.) kunnen een belangrijke rol kunnen spelen in het functioneren van de openbare ruimte en de aanhechting met het omringende stedelijk weefsel. Het handhaven of vitaliseren van relicten is echter niet eenvoudig. Verduurzaming, exploitatie, uiterlijk, functie, eigendom, beheer, onderhoudsbudgetten en veiligheid moeten in een vroeg stadium integraal bekeken worden. Dat maakt het mogelijk de relicten vitaal en functioneel te transformeren naar een nieuw tijdperk. Deze studie onderzoekt van een uitgebreide reeks relicten hoe is omgegaan met bovenstaande aspecten en welke meer of minder succesvol zijn.
Projectblad pdf


 

 
ontwerp 2009 | uitvoering n.v.t. | locatie n.v.t. | opdrachtgever n.v.t.