Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Dorpsranden Rijnwaarden
Recepten voor een landschappelijke afronden van dorpsranden
 

De grote woningbouwopgave is voorbij. Kwaliteit van wonen kan niet meer gezocht worden in grootschalige uitbreidingswijken. Wel hebben veel dorpen behoefte aan kleinschalige nieuwbouw voor  nieuwe doelgroepen evenals bestaande bewoners. De Provincie Gelderland heeft haar vizier daarvoor gericht op dorpsranden. In de jaren van de grote bouwopgaven zijn de overgangen tussen dorp en landschap lang niet altijd even zorgvuldig vorm gegeven. Nu is er de kans om op deze plekken een kwaliteitsslag te maken. De kernvraag is hoe we de dorpsranden kunnen verbeteren en tegelijkertijd mogelijkheden te creëren voor kleinschalige woningbouwprojecten. Op uitnodiging van de Provincie Gelderland heeft Buro Lubbers deze vraag onderzocht. De casus: de vijf dorpen van de Gemeente Rijnwaarden. Allereerst hebben wij de randen van deze vijf dorpen uitgebreid geanalyseerd. Kansen en knelpunten zijn in kaart gebracht en vervolgens verklaard. Daarna hebben we een reeks landschappelijke instrumenten geformuleerd voor de verbetering van de dorpsranden. Tot slot zijn we dieper in gegaan op Pannerden en laten we zien hoe dit dorp op een mooie manier kan overgaan in het landschap.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd
  2011
onderzoek
Rijnwaarden
Provincie Gelderland 
Onderzoek