Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Gebiedsvisie Beers-Vianen
Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied
 

Het buitengebied tussen Beers en Vianen is aan verandering onderhevig. De gemeente Cuijk wil het revitaliseren door ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd wil ze de landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid behouden en versterken. Deze ambitie biedt mogelijkheden voor nieuwe functies als wonen, recreatie, bedrijvigheid, zorg, als ook voor alternatieve landbouwvormen en nevenactiviteiten voor boeren. Alle nieuwe activiteiten moeten passen binnen het karakter en de schaal van het landelijk gebied. De gebiedsvisie streeft naar het creëren van een vernieuwd kampen-landschap. Door landschappelijke elementen toe te voegen en daarmee het landschap te verdichten, ontstaat een stevig groen raamwerk waarbinnen toekomstige ontwikkelingen moeiteloos kunnen worden ingepast. Waar voorheen lange zichtlijnen door het gebied liepen, waarin alle dissonanten zichtbaar waren, worden deze nu opgenomen door landschappelijke elementen die de blik sturen. In functioneel opzicht is het toekomstbeeld een gebied met een agrarisch karakter verrijkt met natuur-, recreatie-, woon- en werkfuncties. Een optelsom van verschillende ingrepen toont uiteindelijk de eigenheid van het gebied: kleinschalig, afwisselend en groen.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd
  2013
in ontwikkeling
Beers-Vianen
Gemeente Cuijk 

Beeldkwaliteit | Gebiedsontwikkeling | Participatie