Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Landgoed Eikenburg
Sociaal en groen: wonen, zorg en onderwijs in de bossen
 

Landgoed Eikenburg, een voormalig opleidingscomplex van de Broeders van de Liefde, ligt in wat ooit een productiebos was. De kern van het landgoed was oorspronkelijk een ontginningshoeve en later het hoofdgebouw van de congregatie. Door de eeuwen heen is het landgoed voortdurend veranderd. Bomenkap leidde tot lege plekken, die vervolgens weer werden begroeid met nieuw productiehout of ingevuld met bebouwing. Bovendien was Eikenburg ooit een enclave in het groene productiebos, maar is het sinds de stedelijke expansie van Eindhoven vanaf de jaren vijftig steeds meer ingesloten. Het is precies deze cultuurhistorische en landschappelijke dynamiek, die landgoed Eikenburg karakteriseert en zijn bijzondere identiteit tot op de dag van vandaag bepaalt.

Woningstichting Trudo gaat het landgoed herontwikkelen. In de geest van de internaatschool van de broeders alsook hun latere voorzieningen voor maatschappelijke opvang, zorg en welzijn behoudt Eikenburg zijn sociaal-maatschappelijke status. De toekomst van Eikenburg staat in het teken van zorg, onderwijs en wonen. Er worden circa 200 woningen gerealiseerd voor de huidige bewoners van het landgoed en voor mensen met een bescheiden inkomen, die normaal gesproken geen kans maken op zo’n schitterende, lommerrijke woonomgeving. In ruil daarvoor wordt van bewoners een actieve bijdrage verwacht aan de gemeenschap en het beheer van het landgoed.

Buro Lubbers heeft een ruimtelijke strategie opgesteld voor de toekomstbestendige ontwikkeling van Eikenburg. Belangrijke uitgangspunten zijn behoud van het groene karakter, geen vergroting van het oppervlak bebouwing, respect voor de cultuurhistorie en het bevorderen van gemeenschapszin. Eikenburg wordt een gebied met drie schillen: een open plek in het midden omzoomd door een parkbos en daaromheen een bos. Van het hart naar de randen verloopt de sfeer van cultuur naar natuur. Het hoofdgebouw van het klooster ligt in de centrale, open plek. Bestaande en mogelijk nieuwe paviljoens plooien zich er als satellieten omheen. De deels aanwezige route door het bos wordt aangevuld tot een rondgaande, dolende route. Bestaand en nieuw kleinschalig programma kan aan de route worden toegevoegd, bijvoorbeeld in de vorm van follies. De routes sluiten waar mogelijk aan op het recreatieve netwerk in de omgeving. Zo blijft Eikenburg openbaar toegankelijk. Eindhovenaren zijn hier welkom voor sport, spel, ontspanning en wandelingen. Uiteindelijk versterkt het samenspel van nieuwe functies en programma’s de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van Eikenburg. Eikenburg blijft sociaal en groen.

De eerste fase van de herontwikkeling betreft de transformatie van het rijks monumentale hoofdgebouw tot kloosterlofts met collectieve binnentuinen. Het ontwerp van de binnenhoven bestaat uit een centraal pad met daaraan omhaagde kamers met elk een eigen sfeer en gebruik. Bewoners kunnen ervoor kiezen om zich af te zonderen of juist samen te zitten, om de rust op te zoeken of iets actiefs te ondernemen als moes tuinieren of jeux de boules spelen. De bewoners worden actief betrokken bij de invulling van hun buitenkamers.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
g
erelateerd
  2013 / 2016
in ontwikkeling
Eindhoven
Woningstichting Trudo

www.eikenburg.nl
Landgoederen