Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
TU-Noordcampus, Delft
Groene, waterrijke campus met verblijfskwaliteit voor iedereen
 

Delft krijgt er een nieuwe campus bij. Tussen de oude binnenstad en de andere universiteitsterreinen wordt een levendig, stedelijk gebied gerealiseerd voor wonen, werken en studeren. Zowel studenten en medewerkers van de Technische Universiteit vinden hier hun plek als creatieve bedrijven en inwoners van Delft. Buro Lubbers heeft het stedenbouwkundig plan en het terreinontwerp opgesteld. De nieuwe identiteit van de campus wordt ontleend aan zijn historische kwaliteit en groene karakter. Door het verbeteren en toevoegen van routes en toegangen wordt de campus goed doorwaadbaar en optimaal verbonden met zijn omgeving. Het binnengebied krijgt een logische structuur met een heldere sequentie van ruimtes: een plein, een hof en een park. Het plein met daaraan gekoppeld een horecagelegenheid functioneert als centrum en ontmoetingsplek van de campus. Het park heeft zowel een stedelijke als een ecologische en waterbergende functie. Op de hogere, drogere delen bevinden zich routes en verblijfsplekken; in de lagere, natte delen wordt water geborgen. Van een enclave in de stad transformeert de campus tot een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingplaats. TU-Noord zal zich ontwikkelen tot een dynamische plek in een groene setting met alle kwaliteiten die horen bij een campus.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
g
erelateerd
  2013-2016
2015 start uitvoering
Delft
DUWO 
cepezed, DP6
Pleinen | Parken
 
         
     
      Architectuur NL
nummer 3 | 2018