Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
The Green Village
Innovatie in de praktijk op campus TU Delft
 

Op de voormalige locatie van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft wordt The Green Village ontwikkeld: een levendige duurzame en ondernemende omgeving waar men ontdekt, leert en laat zien hoe om te gaan met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. The Green Village richt zich op radicale systeeminnovaties op het gebied van energie, water, lucht en afval in de woon-, werk- en leefomgeving. In co-creatie met weten­schappers, studenten, bedrijven, overheden en bezoekers wordt visie omgezet naar actie om zo een duurzamere toekomst dichterbij te brengen. Een paar voorbeelden van de vele innovatieprogramma’s op The Green Village zijn hoe afval met 3D-printers veranderd kan worden in producten, hoe geparkeerde auto’s als energiecentrale kunnen werken en hoe LED-technologie in meubels, straten en gebouwen geïntegreerd kan worden.

Buro Lubbers ontwerpt op dit moment de ruimtelijke hoofdstructuur van The Green Village (in het verlengde van het masterplan van Karres en Brands). Dat is een uitdaging, want hoe ontwerp je een concreet inrichtingsplan voor een tijdelijk laboratorium waar innovatieve technologieën in de openbare ruimte toegepast worden die nu nog niet bekend zijn en waarvan het toekomstige gebruik bovendien geen verreikende ruimtelijke en financiële gevolgen mag hebben? Onze conclusie: we ontwerpen een groeimodel, een raamwerk dat vanuit een minimale situatie flexibel kan uitgroeien tot een innovatief geheel. De openbare ruimte is zelf ook onderwerp van onderzoek en experiment en is daardoor steeds aan verandering onderhevig. Imagobepalende kenmerken: stoere vormgeving, zichtbare boven- en ondergrondse infrastructuur, ruimte voor testopstellingen én mobiele beplanting. Dat laatste beoogt een innovatieve samenwerking van kweker en landschapsarchitect.

Het streven is dat de bezoeker, wanneer hij door dit Groene Dorp loopt, ziet, voelt en ervaart hoe zijn woon-, werk- en leefomgeving er over tien, vijftien jaar uit zou kunnen zien. Zo ver is het nu nog niet, maar vanaf eind 2015 wordt The Green Village geleidelijk zichtbaar voor de buitenwereld.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever
website

g
erelateerd

 

2015
2015-2016 start uitvoering
Delft
TU Delft
www.thegreenvillage.org
Duurzaamheid