Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

     

 

Grote Polder
Bedrijventerrein zet in op biodiversiteit: bloeiend en boeiend

De gemeente Zoeterwoude heeft het vergroten van de biodiversiteit hoog op de agenda staan, ook van haar bedrijventerreinen zoals Grote Polder. Buro Lubbers heeft een inrichtingsplan opgesteld dat de ecologische waarde van Grote Polder verbetert en daarmee een impuls geeft aan het ondernemersklimaat, een gezonde werkomgeving en recreatief medegebruik. Het plan betreft naast de hoofdstructuur van het bedrijventerrein diverse particuliere terreinen van ondernemers. Door biodiversiteit te combineren met zakelijkheid en creativiteit streeft het plan naar een bedrijventerrein waar flora en fauna, ondernemer en werknemer, bezoeker en recreant zullen floreren. Een belangrijk uitgangspunt is aansluiting op het bijennetwerk in de omgeving. Daarom wordt het bedrijventerrein bijvriendelijk ingericht. Vegetatie biedt schuil-, voortplantings- en voedselmogelijkheden en creëert tegelijkertijd jaarrond een aantrekkelijk beeld voor gebruikers. Op naar een boeiend bloeiend bedrijventerrein!

 

 
              ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd
2015-2016
uitvoering 2017>
Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude
Bedrijventerreinen | Participatie | Duurzaamheid
Documentatie
(pdf)