Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

     

 
Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop, Nederweert
Een park voor jong en oud, bewoner en passant

Nederweert krijgt een kanaalpark. De aanleg van een nieuwe randweg biedt de kans om de zone langs de Zuid-Willemsvaart te transformeren tot een veelzijdig park voor bewoners, recreatie en natuur. Buro Lubbers stelt een inrichtingsplan op in nauw overleg met belanghebbenden.
De Heerlijckheid wordt een park voor iedereen. Daarom wordt het park stevig verankerd in het dorp met groene straten die eindigen bij uitzichtpunten of markante punten aan het kanaal. De drie deelparken - een havenpark, dorpspark en buurtpark - vormen een eenheid door een overkoepelende huisstijl van bijzondere bomen, robuuste hagen en inrichtingselementen van hout. Het park is sterk gericht op beleving. Zo varieert de beplanting per seizoen in geur-, kleur- en bloeiwijze. Ook het water is op verschillende manieren beleefbaar met tribunes, nesten en steigers.
Het schetsontwerp is enthousiast ontvangen door de bewoners. De verblijfsplekken en routes langs het water, de natuurlijke beplanting en de diverse sport- en spelgelegenheden worden zeer gewaardeerd. Naar verwachting start de uitvoering begin 2018.

 

 
            ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

links
g
erelateerd
2017
inrichtingsplan
Kanaalzone Zuid Willemsvaart Budschop Nederweert
Gemeente Nederweert
www.nederweert.nl
Herontwikkeling
| Parken | Kades
Documentatie
(pdf)
  Nederweert24
22 september 2017