Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

  • Onderdeel Ruiten Aa Onderdeel Ruiten Aa
  • Ligging in de omgeving Ligging in de omgeving
  • Straat met gemaaide berm | Zandpad met ruige berm Straat met gemaaide berm | Zandpad met ruige berm
  • Beheerde tuinen en velden | Verruigde omgeving Beheerde tuinen en velden | Verruigde omgeving
  • Smeerling een parel aan de snoer Smeerling een parel aan de snoer
     

 

Smeerling
Landschappelijke inbedding, openbare ruimte en privéterreinen van een hoevenzwerm

Smeerling is een cultuurhistorisch belangrijke nederzetting, bestaande uit een achttal boerderijen in de vorm van een hoevenzwerm. De verkaveling van de omliggende esgronden is grotendeels nog gelijk aan die uit het begin van de negentiende eeuw. Om deze hoevenzwerm en het omliggende landschap te beschermen, is Smeerling in de jaren zeventig aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Nadat de boerderijen, waaronder vijf rijksmonumenten, zijn gerestaureerd, heeft Buro Lubbers een visie ontwikkeld voor de landschappelijke inbedding van Smeerling, de openbare ruimte en de privéterreinen van de hoevenzwerm. De visie heeft met name betrekking op de ruimtelijke situatie en de ruimtelijke wensbeelden van de locatie op regionaal, lokaal en privaat niveau.

 

 

 

 
Buro Lubbers Smeerling               ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd
200
studie / ontwerponderzoek
Smeerling
Natuurmonumenten
Beeldkwaliteit
Documentatie
(pdf)