Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Groenblauwe Slinger
Geluidswal omgetoverd tot park voor vinexwijk
  Het plangebied is onderdeel van de groenblauwe slinger die de groengebieden De oude Leende en Het Balijbos met elkaar verbindt. Het gebied is het meest centrale en smalste deel van deze verbindende ecologische groenzone in de Randstad en is hierdoor ook direct het meest kwetsbare deel. Toekomstige ontwikkelingen, zoals een nieuwe regionale infrastructuur, geplande woon- en industriegebieden en een verandering van waterstand, zullen een nog hogere druk op het gebied leggen.
Buro Lubbers heeft een herontwikkelingsvisie geformuleerd die het gebied zal ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig waterrijk natuur-, recreatie- en woongebied. Door een goed uitgebalanceerde verhouding van deze verschillende functies en een gefaseerde uitvoering worden direct financiële middelen vrij gemaakt voor een versnelling in de realisatie van het groen en het vergroten van het oppervlak natuurgebied. Deze nieuwe manier van ontwikkelen dient als basis voor de planvorming van de totale groenblauwe slinger.
 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd

 

2001
studie
Pijnacker
Visade
Natuur | Gebiedsontwikkeling

 
         
  Buro Lubbers Groen-Blauwe Slinger Pijnacker