Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Eemhaven
Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart
  Nadat industriebedrijven verdwenen waren, lag de Eemhaven er lang verwaarloosd bij. De verblijfskwaliteit bereikte een dieptepunt, totdat de gemeente Amersfoort besloot om de strategisch gelegen locatie te herontwikkelen tot een aantrekkelijk havengebied met nieuwe functies voor wonen, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid. Bovendien diende de haven als een zelfstandig gebied te worden ontworpen dat tegelijkertijd de historische binnenstad en het stadsdeel Eemkwartier met elkaar verbindt. Met dit doel voor ogen maakte Buro Lubbers een structuurschets en een inrichtingsplan. Het concept: één haven, twee kades. Het gekanaliseerde riviertje is ontworpen als één groen-blauwe lijn die doorloopt tot aan het centrum en waarin nesten aan het water dienen als bijzondere elementen. Eenheid tussen de kades ontstaat door eenzelfde ingetogen materialisering. Verschillen worden vooral uitgedrukt door de kadewanden en het gebruik van het water. Het resultaat is een nieuwe ankerplaats voor pleziervaart, een fraaie locatie om een terrasje te pakken onder de bomen of te flaneren op de kades.  
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd

 

2003
2005-2006 uitvoering
Amersfoort
Gemeente Amersfoort
Kades & Havens

 
         
     
  Documentatie
(pdf)
  Houtblad
april 2007