Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Omgeving Witte Woningen
Beeldkwaliteit en herstructurering buitenruimte revitaliseren tuinwijk
 

De Witte Woningen in Venlo-Oost zijn opgezet volgens de principes van een tuinwijk. De woningen worden ontsloten door woonpaden en van elkaar gescheiden door brede stroken openbaar bosgebied. De woningen zijn gerenoveerd, waarbij ook de buitenruimte is opgeknapt. Buro Lubbers heeft een visie opgesteld voor de bouwkundige beeldkwaliteit van de renovatie, een visie voor opwaardering van het openbaar gebied (verlichting, parkeren, openbaar groen en beheer en de overgangen van openbaar privé) en een stedenbouwkundige schets voor de nieuwbouw. Uitgangspunt voor de diverse onderdelen is het huidige boskarakter van de wijk.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2006
2008 uitvoering
Venlo
Woningstichting Venlo-Blerick
Herstructurering | Beeldkwaliteit