Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

Nieuw opdracht: krimpopgave Heilust te Kerkrade
De eerste sloop heeft reeds plaatsgevonden in het krimpgebied Heilust in Kerkrade-West. De vraag is hoe we het nu nog verstedelijkte gebied een kwaliteitsimpuls kunnen geven, die de leefomgeving van de nieuwe en oude bewoners verbetert en de wijk toekomstbestendig maakt. In een besloten competitie stelde Buro Lubbers daartoe een visie en plan van aanpak op. De komende maanden zal Buro Lubbers de opdracht uitvoeren voor het landschappelijk-stedenbouwkundig plan met woningbouw en een park.
6 december 2010


Start aanleg retentiezone Stadhouderspark
Ontwikkelingen binnen Stadhouderspark in Vught volgen elkaar in snel tempo op. Het voormalige kazerneterrein transformeert gestaag in een parkachtige woonwijk naar stedenboukwundig ontwerp van Buro Lubbers. Half december al kijgen de eerste bewoners de sleutel van hun appartementen in een oud kazernegebouw. Op dit moment wordt ook de retentiezone aangelegd. Hier wordt het hemelwater geborgen dat op de woningdaken en de verharding valt. Het water wordt in het gebied geïnfiltreerd. Het overschot wordt afgevoerd naar het Drongelens Kanaal.  Meer infoover het Stadhouderspark.
29 november 2010


Dutch Design Week:
meubilair van fruitkisten op Strijp S
in Eindhoven

Fruitkisten omgevormd tot zitkist, boomkist, tribunekist, podiumkist en kistentorens bepalen het beeld van Strijp S tijdens de Dutch Design Week. Ze markeren, vergroenen en verlichten routes. Bezoekers kunnen hier even uitrusten om de rijkdom van het voormalige industrieterrein in zich op te nemen. De fruitkisten zijn de pioniers van Strijp S. Nu nog beperkt in aantal, zal het arsenaal groeien wanneer andere festivals in de nieuwe creatieve stad van Eindhoven neerstrijken. Het fruitkistenproject maakt onderdeel uit van het dak- en gevellandschap dat Buro Lubbers voor Strijp S momenteel ontwerpt. Tijdelijke invullingen van de openbare ruimte boven het maaiveld spelen ook in dit project een belangrijke rol.
23-31 oktober 2010


Gewonnen: Dorpsplein Waspik
Buro Lubbers heeft de besloten prijsvraag voor de herinrichting van het Dorpsplein in Waspik gewonnen. Het winnende schetsontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het dorpsplein van Waspik wordt zowel een groene, prettige verblijfs- en ontmoetingsruimte als een plek waar evenementen kunnen worden gehouden en kan worden geparkeerd. Lindes en hagen geven het plein een groene uistraling. Een huiskamer met tafel en banken, terrassen en een jeu de boules-baan, maken het tot een echt ontmoetingsplein. Meer info over het ontwerp
11 oktober 2010


In uitvoering: Plein '44, Nijmegen
Een bouwput van 15 meter diep laat zien waar straks het nieuwe Plein '44 zal verrijzen. De bomen tussen de graafmachines en materialen worden verplant en een nieuwe plek krijgen op het plein.
De uitvoering van het plein en omringende gebouwen zal nog de komende twee jaar in beslag nemen. Meer info over het ontwerp
oktober 2010


Studie: Nieuwe Gelderse Buitens
Geïnspireerd door de landschappelijke positionering van Palladio’s villa’s rond Rome, het landschapspark Insel Hombroich en de unieke historische landgoederenzone op de Veluwezoom heeft Buro Lubbers een toolbox samengesteld voor een picturale enscenering van hoogbouw in Gelderland. Het doel is om in het decor van het Gelderse landschap een beeldende compositie van landgoederen met woontorens samen te stellen, die de verschillende landschapstypes beleefbaar maakt. Het resultaat: een hoogbouwreeks, één picturaal geënsceneerd beeld, één landschapspark. Het ontwerponderzoek is gedaan in opdracht van de provincie Gelderland, met als doel de discussie over hoogbouw in de provincie aan te jagen. Meer info
22 juli 2010


In uitvoering: Oude Markt Venlo
De Oude Markt is één van de eerste onderdelen van het omvangrijke project Maasboulevard in Venlo dat wordt uitgevoerd. De centraal op het plein gelegen terrasruimte van granieten keitjes wordt omzoomd door een hardstenen trap en zitrand waarmee het hoogteverschil wordt opgelost. Op één van de foto’s is te zien dat ter hoogte van de terrasruimte schuimbeton wordt gestort op de parkeergarage. De zitrand zal nog worden voorzien van houten elementen. Het binnendijkse deel wordt in november 2010 opgeleverd. Het buitendijkse deel, waaronder de haven en het park op de Kop van de Weerd zijn eind 2011 klaar.
Meer info
14 juli 2010


Tentoonstelling: Mathildeplein Eindhoven in Krakow
Het ontwerp voor het Mathildeplein in Eindhoven maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Urban Public Space in Krakow (Polen). De tentoonstelling vindt plaats in de buitenlucht en is gesitueerd in één van de belangrijkste parken van de stad, nabij de toeristische plekpleisters. Een reeks panelen van projecten van tal van Europpese ontwerpbureaus laat zien hoe de publieke ruimte tegelijkertijd goed ontworpen en publieksvriendelijk kan zijn. Meer info
juni 2010In uitvoering: Parklaan Zorgpark Voorburg Vught
Hét beeldmerk van Zorgpark Voorburg wordt uitgevoerd: de Parklaan. Gesitueerd in het verlengde van de entree is de Parklaan één van de belangrijkste dragers van het landschappelijk raamwerk dat Buro Lubbers opstelt voor het Zorgpark Voorburg te Vught. Aan de Parklaan worden voorzieningen geconcentreerd, die zowel door cliënten van Voorburg als bewoners van Vught kunnen worden gebruikt. Het wordt dé schakel tussen Vught en Voorburg, waar de ontmoeting tussen cliënten en Vughtenaren centraal staat.
De Parklaan, ontworpen als een as, bestaat uit een entreeplein, een waterpartij en een boszone. De waterpartij is het prominents aanwezig en wordt begeleid door een promenade met daaraan terrassen en een vlonder. Vanaf de promenade is zicht op een natuurlijke oever met visvlonders en pleinen aan het water. Zo ontstaat een laan met verblijfsplekken voor ontmoeten en activiteiten. Oplevering wordt verwacht in juni 2010. Meer info
9 juni 2010


Nieuw project: inpassingsvisie geluidsschermen A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven
In 2011 wordt de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven verbreed van 2x2 naar 2x3 rijbanen. De verhoging van de capaciteit heeft tot gevolg dat nieuwe geluidswerende voorzieningen worden getroffen ter hoogte van Vught, Boxtel en Best. Rijkswaterstaat en de drie gemeenten hebben Buro Lubbers gevraagd een integraal ontwerp te maken voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de schermen. Daartoe heeft het bureau per gemeente specifiek onderzoek gedaan naar de bestaande situatie en met name naar de bewonerszijde van de (nieuwe) geluidsschermen. Het uitgangspunt van de ontwerpvoorstellen is om de geluidswerende voorzieningen te vergroenen en door middel van beplanting te laten aansluiten op de directe omgeving. Meer info
9 juni 2010


  Gewonnen: Kloosterplein Goirle
Buro Lubbers heeft de besloten prijsvraag voor het Kloosterplein in Goirle gewonnen. Waar het plein nu voornamelijk functioneert als condensatiepunt van routes, voorziet Buro Lubbers een bruisend dorpshart. Lindebomen zullen zorgen voor een stevige groenstructuur en een geheel eigen ruimtelijke kwaliteit die de stedenbouwkundige identiteiten in de directe omgeving in hun waarde laat. Prettige zitplekken in de zon en de schaduw evenals een ‘dorpstafel’ of ‘zwetsbenkske’ maken het Kloosterplein tot dé ontmoetingsplek van het dorp. Omdat Buro Lubbers een plein wil maken voor de Goirlenaren, zullen gebruikers en belangengroepen betrokken worden in het proces. Bovendien kan het tijdloze plan in stappen worden uitgevoerd.  Het voordeel daarvan is dat bewoners op korte termijn al een aangenaam verblijfsplein tot hun beschikking hebben, dat letterlijk uit zal groeien tot het groene dorpshart van Goirle. Meer info
13 januari 2010