Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 
 
Definitief Voorontwerp Moorkensplein gepresenteerd en positief ontvangen
De dichtbevolkte wijk Borgerhout in Antwerpen kent een zeer gemengde bevolking van jonge (grote) gezinnen, ouderen en bewoners uit alle windstreken. De wijk heeft een dicht bebouwingsweefsel met weinig publieke ruimte. Er is een dringende noodzaak aan meer groene en open ruimte. Daarom wordt het huidige Moorkensplein getransformeerd tot een groene pleinruimte met een buurtpark. Op een tapijt van hardsteen in een warme tint worden losse bomen gestrooid in verschillende soorten. Omdat deze bomenlaag wordt doorgezet in aanliggende straten en langs het park, ontstaat één grote, discontinue groene tuinruimte die tal van functies en gebruiksvormen samenbindt tot een nieuw Moorkensplein. Een plein voor iedereen in Borgerhout. De komende maanden woordt het voorontwerpe verder uitgewerkt. Meer info
17 december 2012

 
 
In uitvoering: Strijp R Eindhoven
De eerste fase van de nieuwe woonwijk Strijp R in Eindhoven is in uitvoering. Nu al zijn de contouren van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan zichtbaar net als die van het Zoompark. 86 woningen worden gebouwd. Naar verwachting worden de eerste woningen begin 2013 opgeleverd. De overige fases volgen daarna. Meer informatie over het ontwerp en over de ontwikkeling van Strijp R.
oktober 2012

 

 

 
 
Centrumvisie Kerkrade
Onlangs presenteerden we onze eerste plannen voor de openbare ruimte in het centrum van Kerkrade. Geïnspireerd door historische foto’s van Kerkrade en een zorgvuldige analyse van de huidige situatie is de visie voor de herinrichting gebaseerd op een rustig straatbeeld met aansprekende gevels en een duidelijk herkenbaar voetgangersgebied. De nu aanwezige natuursteen wordt hergebruikt voor een subtiele lijnvoering in het klinkertapijt, dat de verschillende gebruikers door het centrum begeleidt. Op het tapijt worden elementen zoals bomen, meubilair en kunst ingepast. Door natuursteen en markante bomen wordt op diverse plekken een bijzondere sfeer gecreëerd. Reclame- en gevelbeleid  zorgt voor een rustige uitstraling van het centrum. Burgemeester Jos Som: “Het is van het belang voor de stad en de ondernemers dat er in 2015 een vernieuwd en attractief winkelcentrum gerealiseerd is”. Hij was ”zeer tevreden over het hoogwaardige en duurzame materiaal dat in de openbare ruimte gebruikt wordt. De openbare ruimte is van en voor iedereen en moet daarom goed ingevuld worden”. oktober 2012
 

Maasboulevard wordt via kerktuin verbonden met kern Cuijk. Uitvoering gestart.
Deze week wordt de uitvoering gestart van het voetgangersgebied langs de Maasboulevard, de kerktuin en het kerkplein in Cuijk. Hiermee wordt een langverwachte verbinding gelegd tussen de Maasboulevard en de kern van Cuijk. Waar eerst een doorgaande weg de oversteek van de kerk naar de Maasboulevard belemmerde, wordt nu een voetgangersgebied gecreëerd waar de auto te gast is. De materialisering van het voetgansgersgebied naast de rijbaan sluit aan op de boulevard waardoor de verblijfskwaliteit toeneemt. Hetzelfde geldt voor de omgeving van de kerk. Een viertal nieuwe pleinen, waarvan het grootste voor het museum, wordt uitgevoerd in natuursteen. Samen met nieuw te planten bomen ontstaat een aantrekkelijke sfeer die past bij de monumentale gebouwen. Bijzonder is de openbare kerktuin, met zijn uitnodigende groene inrichting. Struinend door de tuin bereikt de voetganger de boulevard waar hij kan flaneren en uitwaaien aan de Maas. In maart 2013 is de uitvoering gereed. Meer info over de Maaskade.
September 2012
 

Lichttoren is genomineerd voor Green Building Award 2012
In de categorie ´Daktuin en gevelgroen groter dan 1000 meter´ is het ontwerp voor het plein aan de Lichttoren in Eindhoven genomineerd voor de Green Building Award 2012. De jury oordeelde als volgt: "Dit project is in de breedste zin van het woord degelijk en zorgvuldig tot op de centimeter nauwkeurig doorgeëngineerd en uitgevoerd. De ontwerper heeft een sterk integraal ontwerp gemaakt dat in alle details tot en met de verlichting prachtig aansluit op de architectuur van de omliggende gebouwen." Het plein zou zo goed doordacht en uitgevoerd zijn, dat niet meer herkenbaar is dat het op een parkeerdak is gelegen.
Meer informatie
September 2012

  Krimpen is een werkwoord, geen abstract begrip
De witte flats in de wijk Heilust in Kerkrade-West zijn gesloopt. Op deze plek verschijnt Park West, een nieuw park dat in nauwe samenspraak met de bewoners en gebruikers is ontworpen. Het park creëert niet alleen een groene verbinding met de omgeving, het verbindt bovenal de mensen. In Park West kan men elkaar ontmoeten, tuinieren, verenigingen vinden er een plek en er zijn verschillende speel- en hangplekken voor de jeugd. Zo biedt het park de bewoners van Heilust kansen om zich weer verbonden te voelen met hun buurt. Park West functioneert als katalysator van positieve ontwikkelingen en biedt een nieuw toekomstperspectief. Een voorbode hiervan is het programma rond de Krimplezing 2012 op 31 augustus. De krimplocatie Heilust is gekozen als decor voor een theatervoorstelling over krimp. Buro Lubbers geeft een lezing (download pdf) over het ontwerp van Park West. Kaarten voor lezingenprogramma, theatervoorstelling en een speciaal krimpdiner zijn verkrijgbaar bij Cultura Nova.
7 augustus 2012

  Derde prijs tuinontwerpwedstrijd 't Huys Dever
Het ontwerp Buitenfeesttuin heeft de derde prijs gewonnen in de wedstrijd voor een laat-middeleeuwse tuin bij kasteel 't Huys Dever in Lisse. Het ontwerp onderscheidt een moestuin, een boomgaard en een lusttuin. De middel-eeuwse omsloten tuin en de hedendaagse open feestuin worden hier samengebracht in een aantrekkelijke plek voor ontmoeting en verblijf, dans en spel. De jury prijst de verrassende toepassing van hergeruikt betonmateriaal voor het meubilair. Het plan en het oordeel van de jury is te lezen in Tuin & Landschap, die de ontwerpwedstrijd uitschreef.
20 juni 2012

Magnolia's bloeien op Frij'hof in Nijmegen
De magnolia's bloeien, de prunussen staan vol in de knop en het glooiende gras kleurt langzaam groen. Nog een paar weken en het ontworpen beeld van Frij'hof is werkelijheid. Nu al is duidelijk dat hier, aan de rand van het Goffertpark, een betekenisvolle plek voor Nijmegen ontstaat, een plek met een eigen identiteit waar jong en oud, bewoner en bezoeker kunnen genieten van een groene stadstuin. Als Frij'hof één ding aantoont, dan is het wel dat een multidisciplinaire aanpak van landschap, stedenbouw en architectuur leidt tot een woonmilieu met allure. Meer info
2 april 2012

Bomen geplant op Rieteiland-Oost
Afgelopen week zijn de bomen aangeplant op Rieteiland-Oost op IJburg. Het beeld van het eiland is met de aanplant van de grote bomen van de ene op de andere dag veranderd. Nu al is duidelijk te zien dat de diversiteit aan woningen gedragen wordt door de groenstructuur. Wanneer de onderbeplanting en hagen worden geplant (voor 1 april) zal dit effect alleen maar worden versterkt. Met zijn sterke, groene imago zal Rieteiland zich enorm onderscheiden van de rest van IJburg. Buro Lubbers staat aan de wieg van dit plan. Wij waren betrokken bij alle facetten van het totaalconcept van stedenbouw en beeldkwaliteit tot kavelpaspoorten, van schets tot de kavelverkoop. Meer info
29 maart 2012


3000 heideplantjes markeren grafheuvel op Floriade
In samenwerking met Kinkorn heeft Buro Lubbers een route ontworpen die cultuurhistorische elementen op de Floriade beleefbaar maakt voor het publiek. Met name in de bosgebieden van de Floriade zijn diverse sporen van menselijk ingrijpen op de natuurlijke omgeving uit het verleden aanwezig. Waar deze elementen tot voor kort verhuld en onopvallend in het landschap schuil gingen, worden ze nu gemarkeerd door een cultuurhistorische route. De route is vormgegeven met betonnen platen waarin cultuurhistorische voorwerpen zijn afgebeeld. In architectonische objecten, poortjes van cortenstaal, zijn multi-mediale toepassingen verwerkt die de geschiedenis van de plek vertellen. Ook de grafheuvel maakt onderdeel uit van de route. Vrijgemaakt van bossage, heeft het team Lubbers-Kinkorn de heuvel onlangs beplant met 3000 heideplantjes. Een markant element in het landschap. Met de route willen we het publiek inzicht geven in de inrichting en het gebruik van het specifieke landschap door de eeuwen heen.
2 maart 2012


Gewonnen Open Oproep Moorkensplein Antwerpen
De Vlaams Bouwmeester heeft de opdracht voor het ontwerp van het Moorkensplein en buurtpark gegund aan de combinatie Buro Lubbers, Huiswerk Architecten en Korteknie Stuhlmacher Architecten. In de sterk verstedelijkte en dichtbebouwde wijk Borgerhout willen wij een aangename publieke ruimte creëren waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen of men rustig kan verpozen onder de bomen. Het beeldbepalende, kolossale Districtshuis vormt een uitdaging om de menselijke maat terug te brengen in dit deel van Borgerhout. Het voorlopig ontwerp wordt op korte termijn gepresenteerd. Meer info
januari 2012


Start uitvoering Internationale School Eindhoven
Een voormalige kazerne wordt getransformeerd tot een nieuwe leer-, sport- en spelomgeving voor de Internationale School. Dit voorjaar start de bouw. Een voorproefje is zichtbaar op YouTube.
De typische kazernesfeer maakt plaats voor een hedendaags en bruisend schoolterrein en -gebouw waarin gastvrijheid, vriendschap, ontmoeting, improvisatie, participatie en het ISE-onderwijsconcept tot bloei komen. Kernbegrip van het ontwerp is verbinding: verbinding tussen landschappelijke kamers, tussen architectuur en landschap, verbinding tussen mensen. Buro Lubbers stond in voor het landschappelijke deel en de inrichting van de buitenruimte. Meer info
januari 2012


Start woningen Puur Blaricum: www.puurblaricum.nl
Begin 2012 is de verkoop van woningen gestart van fase 1 - Puur Blaicum - in de Blaricummermeent (Deelplan B). Puur Blaricum is gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen en voorzieningen en vormt daarmee de perfecte uitvalsbasis om te wonen. Fase 1 is direct gelegen aan de slingerende rivier met haar groene oevers die, via een schutsluis, uitmondt in het Gooimeer. Buro Lubbers ontwierp de openbare ruimte van dit unieke woongebied. Geïnspireerd door het authentieke, oude Blaricum moet het een karakteristieke wijk worden met veel groen en water en een unieke combinatie van wonen en werken. Spelen en dwalen, wonen en werken tussen bloeiend groen dat is het beeld van Puur Blaricum. Meer info
januari 2012