Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 
     
Twee pleinen in beeld: Plein 44(Nijmegen) & Lamme
van Dieseplein
(Deventer). Beide pleinen in de stadscentra nodigen
uit tot verblijf en ontmoeting, bleek tijdens hun eerste zomer na oplevering.
  Zondag 14 september Open Monumentendag
Kom het dak op, struin door de parken, geniet van het uitzicht en luister naar de ontwerpers. Anton & Gerard (Strijp S Eindhoven). Gratis van 14.00-15.00 uur. Meeting point: Trudowinkel (Torenallee 22)
 
 
Centrumplan Kerkrade gepresenteerd
Op 10 juni 2014 hebben we het inrichtingsplan voor het centrum van Kerkrade gepresenteerd aan de Raadscommissie. Dagblad De Limburger doet er uitgebreid verslag van: "Ze verhaalt over een tapijt van gebakken klinkers. Over warme materialen die je welkom doen voelen. Over bedriegertjes - een vloer met verborgen fonteintjes - die kinderen moeten aansporen om te spelen in het water. Marian de Vries van Buro Lubbers kan beeldend vertellen. Met een beetje fantasie én met enige kennis van de situatie ter plaatse, leidt haar verhaal je door het vernieuwde Kerkrade." Lees verder
Op dit moment zetten we de puntjes op de i van het inrichtingsplan. De uitvoer start in het vooorjaar van 2015. Het centrumplan voor Kerkrade voegt zich in een mooie rij van andere centrumgebieden waar Buro Lubbers aan heeft gewerkt. Een ander deel van Kerkrade dat nu op onze tekentafel ligt is: Park Heilust.
     
 
Mensen maken de
stad

In het kader van de Dag van de Architectuur op 21 juni is in de Gruyterfabriek ('s-Hertogenbosch) de tentoonstelling Mensen maken de stad te zien. Buro Lubbers presenteert zijn ontwerp voor de tuin bij de Avans Hogeschool. Lees verder
 
Stagiair gezocht
Studeer je aan Larenstein, de Academie voor Bouwkunst, Wageningen Universiteit of aan de TU Eindhoven of Delft en zoek je een veelzijdige stageplaats vanaf januari 2015, schrijf ons dan een gemotiveerde brief met je portfolio. Lees verder
 
     
De straat van de
toekomst

Wat heeft de veranderende mobiliteit voor invloed op onze stedenbouwkundige en inrichtings-plannen? In deze brochure onder-zoeken we deze vraag in relatie tot een aantal Buro Lubbers projecten. Van transferiumstad en de gestapelde stad, via de slow city naar de mobiele stad en de innovatieve stad. Lees verder
 
Ontwerpen tussen
berken en groenten

Twintig fruitkisten omsingelen ons kantoor met soorten waarmee we graag ontwerpen: berken, koel-reuteria, pinus. En met soorten die we graag eten: sla, aardbeien, kruiden, snijbiet, erwten, wortelen. Op naar een inspirende en smakelijke oogst!
 

Vleesplein Venlo staat in bloei
In het najaar aangeplant en nu in bloei: de rozen op het hekwerk dat de fietsenstalling op het Vleesplein omkadert. Naast rozen wordt het hekwerk begroeid met kamperfoelie en clematissen. De fietsenstalling zal uitgroeien tot een groene en bloemrijke entree tot de binnenstad. Lees verder

     
Inspirerende lezingen
over beplanting
Duurzaam, natuurlijk en ecologisch of beheer, onkosten en beeld-kwaliteit. Gert-Jan Koopman (Ciran Nederland) en Bert Griffioen (Griffioen Wassenaar) presenteer-den hun visie op openbaar groen bij Buro Lubbers. Lees verder
   
Nominatie ISE voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2014!
Wilt u dat de Internationale School Eindhoven, waarvoor Buro Lubbers de buitenruimte ontwierp en diederendirrix het gebouw, deze prijs wint? Breng dan nu uw stem uit. Lees verder
 
             
Raadhuis Krimpen aan den IJssel
De bouw van het nieuwe gemeentehuis is gestart. Buro Lubbers ontwierp het inrichtingsplan rond het gebouw van Diederendirrix. Lees verder
   
1e Paal Haringbuys
Het bouwrijp maken van de nieuwe villawijk is gestart. Op maandag 17 maart is de eerste paal geslagen van Haringbuys in Aerdenhout. Zeven maanden na de verkoop zijn 23 van de 25 kavels verkocht. Lees verder

Geslaagde bewoners-participatie
De gemeente heeft een fraaie brochure uitgegeven over Haring-buys. Een helder verhaal over de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Lees verder

     
MCA bouwrijp maken
Er is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein voor het nieuwe Medisch Centrum Alkmaar. Juist nu, in het voorjaar om de fauna niet te verstoren. Lees verder
 
Workshop studenten TU/e
Op 1 april komen 15 studenten stedenbouw voor een workshop over het thema 'de gezonde stad'. Georganiseerd door studie-vereniging VIA, gesponsord door Buro Lubbers.
 
4 april: Opening Internationale School Eindhoven Lees verder (foto Arthur Bagen)
     
 
Tweede ronde voor Rozemaai Antwerpen
De Vlaams Bouwmeester heeft Buro Lubbers geselecteerd voor de tweede ronde voor de herinrichting van woonbuurt Rozemaai in Antwerpen. De komende maanden stellen we een visie en plan van aanpak op om deze wijk aan de ring van Antwerpen nieuw leven in te blazen. Buro Lubbers is één van de vijf kandidaten voor het opstellen van het masterplan voor het publieke domein.

Rozemaai bestaat hoofdzakelijk uit sociale huurwoningen. Het publiek domein heeft een onbestemd karakter en heeft nauwelijks belevings- en verblijfs-waarde. Toch heeft een deel van het gebied waardevolle kwaliteiten en kansen voor natuurontwikkeling. Ons streven is om de publieke ruimte weer samenhang te geven, recreatiemogelijkheden in het groen te creëren en activiteiten van de bewoners te stimuleren. Rozemaai moet weer de wijk worden waar jong en oud zich thuis voelen en waar ze gelukkig kunnen wonen. Een mooie ambitie waar onze ontwerpers mee aan de slag gaan.

 

Plein 44 Nijmegen
Het eerste meubiliar is geplaatst op Plein 44. Een mooie samenwerking met Grijsen. De komende maanden wordt hard verder gewerkt aan de huiskamer van de stad. Lees verder

 

Laatste workshop
Nog een keer workshoppen met ondernemers van bedrijfsterreinen Oostflank van Brunssum. Nu kunnen we het masterplan voor de herstructurering afronden. Binnen-kort meer nieuws.

 

Impressies Beatrixpark voor kopersbijeenkomst
Meer dan 200 geïnteresseerden bezochten de informatiemiddag over het nieuwbouwproject 'Wonen bij Beatrixpark' (Schiedam) ontwikkeld door Kalliste. Om de bewoners te enthousiasmeren maakten wij impressies van de openbare ruimte en de tuinen. Met succes. De eerste inschrijvingen zijn binnen!

             
 
Inspirerende lezingen over beplanting
Gert-Jan Koopman, natuurtechnisch adviseur bij Ciran Nederland en Bert Griffioen, directeur van Griffioen Wassenaar, presenteerden onlangs hun vernieuwende aanpak en benadering van het openbaar groen.

Ciran ontwikkelde een methode in samenwerking met gespecialiseerde hoveniers waarbij Heembeplanting wordt gebruikt als groenvoorziening in de openbare ruimte. Deze methode is duurzaam, breed toepasbaar, kleurrijk en herbergt een hoge ecologische waarde waarvan zowel plant als dier profiteert. Ciran biedt een totaalpakket aan van advies, realisatie, beheer en garantie. Wij pasten Heembeplanting al toe op Zorgpark Voorburg (zie foto links).

Waar Ciran zich profileert als duurzaam, natuurlijk en ecologisch, richt Griffioen zich op beheer, onkosten en beeldkwaliteit. Griffioen maakt gebruik van een zorgvuldig geselecteerd assortiment aan vaste planten, dat zorgt voor een extreem snelle dichtgroei wat een aanzienlijke verlaging van onkruidgroei tot gevolg heeft. Afhankelijk van de vraag zorgt Griffioen voor een beplantingsplan, onderhoudsplan en levert het de grond en de vaste planten. Griffioen heeft ons geadviseerd voor Park Triangel.

Interesse in het bijwonen van toekomstige lezingen bij Buro Lubbers?
Houd dan de website en twitter in de gaten.

     
 
Park West Heilust Kerkrade op televisie
Zondag 23 februari om 23.20 uur komt ons project Heilust (Kerkrade-West) op televisie. RKK Kruispunt TV strijkt neer in deze krimpwijk waarvoor Buro Lubbers een nieuw plan heeft ontworpen. Bevolkingskrimp, werkeloosheid, leegstand en sloop beïnvloeden het leven van de bewoners van Heilust. Sommigen willen er weg, anderen zijn verknocht aan de wijk. De gemeente en woningcorporatie Heemwonen hebben zich ten doel gesteld de leefbaarheid van de wijk te vergroten door sociale programma’s en ruimtelijke herstructurering. In dit kader heeft Buro Lubbers, in nauwe samenwerking met de bewoners, een park ontworpen op de plek waar huizen worden gesloopt. Het park verbindt niet alleen de wijk met zijn omgeving, het verbindt bovenal de mensen van Heilust. Op dit moment wordt het park verder uitgewerkt samen met de bewoners. Meer info
De uitzending van Kruispunt TV wordt dinsdag 25 februari om 16.05 uur op Nederland 2 herhaald.
     
 
Participatie in het veld
Ontwerpen vandaag de dag betekent vooral ook communiceren en participeren. Het succes van een ontwerp staat of valt immers mede met het draagvlak bij de opdrachtgever, de gebruikers en andere belanghebbenden. Interactieve workshops, bewonersavonden, online enquêtes, we hebben er goede ervaringen mee. Maar recent realiseerden we ons weer de kracht van actieve participatie in het veld: een excursie. Hoe kan je ontwerpkeuzes beter uitleggen, dan te laten zien hoe ze elders in de praktijk zijn gerealiseerd?
Zo hebben we in het kader van het Centrumplan Kerkrade met een brede delegatie van ambtenaren, ondernemers en architecten een rondrit gemaakt langs voorbeeldstellende inrichtingsplannen in Zuid-Nederland. Het was voor iedereen een inspirerende dag. Constructief ook, want het projectbezoek maakte onze ontwerpkeuzes voor sfeer, ambitieniveau en materialisering tastbaar. Onze papieren plannen voor het centrum van Kerkrade kwamen tot leven. Hetzelfde geldt voor een bezoek aan woonwijk t Zand met afgevaardigden van het project Vredeoord. Ons voorstel om voor Vredeoord een krachtige groenstructuur te ontwikkelen als drager van het plan, kreeg in ’t Zand een herkenbaar gezicht. Het bezoek bevestigde dat de ingeslagen koers voor Vredeoord de juiste is.
Beide ervaringen hebben ons wederom overtuigd van de meerwaarde van excursies bij het creëren van commitment. Bent u ook geïnteresseerd in een excursie naar één of meerdere van ons projecten, neem dan gerust contact op.
     
 
Park Triangel: start eerste woningen
Op woensdag 29 januari 2014 slaat wethouder Kees de Jong de eerste officiële paal van nieuwbouwproject De Triangel in Waddinxveen. Met deze feestelijke handeling start de bouw van 31 woningen in het eerste buurtje van De Triangel. Buro Lubbers ontwierp het park dat de verschillende woonbuurten met elkaar zal verbinden. Het parkconcept is gebaseerd op zijn specifieke ligging aan het water. Deze landschappelijke kwaliteit wordt optimaal benut door het creëren van een nieuwe watergang, die het park los legt van de woonwijk. Het park wordt hierdoor een eiland, een wereld op zichzelf met een eigen identiteit. Naast dit zogenaamde parkeiland bevindt zich een kleiner eiland, het seringeneiland, met een uitkijkheuvel. Het bijzondere karakter van het park wordt onderstreept door de oevers van de eilanden op een natuurvriendelijke manier in te richten. De natuurlijke uitstraling van het park vormt hierdoor een aantrekkelijk contrast met de strikte bebouwingsstructuur van de wijk. Meer info
     
 
Eindhoven: Vredeoord en Celsius
Buro Lubbers heeft al verschillende projecten uitgevoerd in Eindhoven die qua ligging met elkaar verbonden zijn. Aan deze reeks voegen we nu twee steden-bouwkundige projecten toe: Vredeoord en Celsius (Woensel-West). Vredeoord is een voormalig Philips-kantorenpark, met het kenmerkende Philips-hoofdkantoor als boegbeeld, dat in een proces van co-creatie wordt herontwikkeld tot woonwijk. Individuele of collectieve dromen van mensen kunnen hier een plek krijgen. Een krachtig raamwerk geeft samenhang en identiteit aan al deze woonwensen. Celsius bevindt zich in de volkswijk Woensel-West. Hier willen we het bruisende straatleven herstellen door de realisatie van een centrale as eindigend op een plein. Onder het motto ‘smaken verschillen‘ vindt hier allerlei bedrijvigheid een plek, gevoed vanuit de aanliggende woonclusters. Al deze projecten in Eindhoven vertellen samen de geschiedenis van de stad, de relatie met Philips en ze laten bovendien de reikwijdte zien van onze ontwerppraktijk. Daarom organiseren we binnenkort een excursie langs deze projecten. Een brochure toont alvast een voorproefje.
     
 
Venlo in beeld
Venlo is uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2013-2015 in de categorie 'middelgrote binnensteden'. Volgens de jury heeft de gemeente tegen de conjuncturele trend in hét moment gepakt om te investeren in de binnenstad. Wij zijn er trots op dat we hieraan ons steentje hebben bijgedragen. De herstructurering van het Maasfront en de herinrichting van de oude binnenstad hebben Venlo ook een ruimtelijke kwaliteitsimpuls gegeven. Die ontwikkeling zet zich in 2014 voort. Zo staat onder meer de herinrichting van Q4 op de planning. Het onlangs opgeleverde Vleesplein zal dit voorjaar zijn ware gezicht tonen, wanneer de beplanting van de fietsenstalling groeit en bloeit. Het is ook de vakwereld niet ontgaan dat Venlo volop in beweging is. De Blauwe Kamer publiceerde een plankritiek en HiDesign Publishing documenteerde onze Maasoeverprojecten in International Architecture Water Landscape. Genoeg redenen dus om alle projecten die wij voor Venlo centrum hebben ontworpen eens op een rijtje te zetten.