Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Rijnenburg
Picturale enscenering in transformatielandschap
 

Buro Lubbers heeft in samenwerking met Rijnboutt en Witteveen+Bos een visie opgesteld voor de ontwikkeling van het agrarische landschap Rijnenburg tot een woongebied. De landschappelijke karakteristieken en cultuur-historische waarden van het gebied worden in de visie beschouwd als aanleidingen voor de transformatie tot een bijzonder en landelijk woonmilieu voor 5000-7000 woningen. Rijnenburg biedt de kans om stedenbouw en landschap één te laten worden. Alle ingrediënten voor een succesvolle transformatie van agrarisch naar stedelijk gebruik zijn, als verborgen schatten, reeds in het landschap aanwezig: de cultuurhistorie, de bodemverschillen, de waterhuishouding, de afwisselende vegetatie en bovendien de lijnvormige structuren.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
g
erelateerd

 

2008
ontwerpvisie
Utrecht
Gemeente Utrecht 
Rijnboutt, Witteveen + Bos
Landschap | Gebiedsontwikkeling