Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven
Inpassingsvisie geluidsschermen: 40.000 klimop + 18.000 wingerd
 

In 2011 is de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven verbreed van 2x2 naar 2x3 rijbanen. De verhoging van de capaciteit heeft geleid tot nieuwe geluidswerende voorzieningen ter hoogte van Vught, Boxtel en Best. Buro Lubbers heeft een integraal ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing van de schermen. Het uitgangspunt van het ontwerp is om de geluidswerende voorzieningen te vergroenen en door middel van beplanting aan te sluiten op de directe omgeving.

Het traject doorsnijdt diverse landschappen: het landgoederenlandschap bij Vught, het beekdalenlandschap van Boxtel, het populierenlandschap en het kampenlandschap bij Best. Langs de A2 zijn diverse restruimtes ontstaan, die eerst geen duidelijke functie hebben. Deze ruimtes, gelegen achter de (nieuwe) geluidsschermen, wil Buro Lubbers toevoegen aan het publiek domein en inzetten als een gebruiksvriendelijk, groen gebied in de vorm van een natuurpark of een beëindiging van een bestaand park.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever


g
erelateerd

 

2009-2010
2012-2013 uitvoering
A2 Vught-Boxtel-Best
Rijkswaterstaat, Gemeentes Vught, Boxtel en Best
Landschap
| Duurzaamheid | Boschkens | Walpark