Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Engelermeer
Landschappelijke verbinding en architectuur zetten Engelermeer op de kaart
 

Een kleine Biesbosch met fluisterbootjes. Een gebiedseigen arboretum in Engelse landschapsstijl. Een flexibele sculptuur met ruimte voor een multifunctioneel paviljoen. Dat zijn enkele ingrepen die het Engelermeer kunnen transformeren tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied aan de rand van ’s-Hertogenbosch. In het kader van de ideeënprijsvraag voor het Engelermeer stelde Buro Lubbers een landschappelijke visie op en een schetsontwerp voor een watersportpaviljoen. Uitgangspunt was om op een landschappelijke en architectonische manier de overgang van het water naar de achterliggende gebieden vorm te geven, waardoor het Engelermeer een centrale ligging krijgt binnen de Bossche buitens en een aangename recreatieplek wordt.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2010
ideeënprijsvraag
's-Hertogenbosch
Bosch Architectuurinitiatief
Recreatie | Bouwkundige ontwerpen | Natuur