Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Nieuwe buitenplaatsen in Landschapspark Gelderland
Hoogbouw in Gelderland
 

Het veelzijdige landschap van Gelderland spreekt velen tot de verbeelding. Het Veluwemassief, het rivierengebied, het kampen- en essenlandschap leiden tot hoge en lage, natte en droge, open en gesloten gebieden met bijbehorende vegetatietypen en belevingen. Hoe verhoudt dit bijzondere landschap zich tot hoogbouw? Wat zijn de kansen en bedreigingen van hoogbouw voor het landschap en andersom? Het resultaat is een toolbox voor een picturale enscenering van hoogbouw in Gelderland. Hiermee kan in het decor van het Gelderse landschap een beeldende compositie van landgoederen met woontorens worden samengesteld, die de verschillende landschapstypes beleefbaar maakt. Voorgesteld als nieuwe buitenplaatsen, met elkaar verbonden door uitkijkpunten langs de snelwegen, vormen de woontorens één samenhangend landschapspark. Waar hoogbouw in eerste instantie een bedreiging voor het landschap leek te vormen, biedt het in dit onderzoek een uitgelezen kans. Hoogbouw zal het Gelders landschap op een unieke manier beleefbaar maken.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2010
ontwerponderzoek
Gelderland
Provincie Gelderland
Onderzoek | Landgoederen