Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Park West
Ruimtelijke herstructurering als sociale katalysator
  Heilust in Kerkrade-West is een parochiewijk uit de weder-opbouwperiode van de jaren 50. Na de sluiting van de mijnen in 1969 liep de werkgelegenheid in Kerkrade en omgeving terug met als gevolg dat een jonge generatie elders werk zoekt, de regio krimpt en de vergrijzing toeneemt. Sociale problemen en werkeloosheid, verveling en criminaliteit vullen de opsomming aan. Eén van de doelstellingen voor Heilust is een kwalitatieve en kwantitatieve aanpassing van de woningvoorraad onder meer door sloop en beperkte, vervangende nieuwbouw. De ruimtewinst wordt ingezet voor de ontwikkeling van een groen en duurzaam park. De nieuwe parkstructuur, bestaande uit een Groene Loper, verbindt twee grote, nabij gelegen landschapsparken met elkaar. Dwars op de Groene Loper, worden Limburgse hagen geplaatst, die als kapstok dienen voor tal van invullingen van mensen en organisaties uit de buurt. Niet alleen creëert het park een landschappelijke verbinding, het verbindt boven alles de mensen. Participatie is daarom een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Krimp is voor de bewoners van Heilust een kans op verbetering van zowel de woonomgeving als het sociale leven. Het biedt hen een nieuw toekomstperspectief.  
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

links
gerelateerd

 

2011-2012
2015> uitvoering
Kerkrade
Gemeente Kerkrade, Heem Wonen
www.westwint.nl
Herstructurering | Parken | Participatie

 
         
     
  Documentatie
(pdf)
  Nieuw eigenaar-schap
in een krimpwijk (pdf
)
 
         
     
  Geschiedenis geeft
nieuwe identiteit
aan krimpregio

13 juli 2015
  Opening Speeltuin 27 juni 2015
(youtube)