Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Park-P
Nieuwe beek vormt basis voor recreatief landschapspark Puurs
 

De omgeving rondom fort Liezele wordt ontwikkeld tot een recreatief landschapspark. De gemeente heeft de ambitie de belevingswaarde van het gebied te verhogen en tegelijkertijd de landschappelijke kenmerken te versterken. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor verweving van het park met de omgeving (fort, woongebieden, beekvallei) en de unieke landschappelijke en historische kenmerken van de plek. Buro Lubbers greep de specifieke landschappelijke kwaliteiten aan voor het ontwerp van Park-P. De basis hiervan schuilt in het aanleggen van een nieuwe beek. Dat doen we door een onbeduidende landbouwsloot breder uit te graven, vorm te geven en te verbinden met de Molenbeek. De nieuwe beek vormt de robuuste drager, de duurzame landschappelijke structuur van het park waarbinnen de deelgebieden flexibel invulbaar zijn. De deelgebieden zijn het fort, velden voor evenementen, een es voor de verbouwing van gewassen, de begraafplaats en het bestaande omliggende landschap. Langs de beekzone liggen ook een jongerencentrum, een parkeerplaats en het nieuw te ontwikkelen Park-P-paviljoen. In Park-P staan ontmoeten, vertoeven en spelen centraal evenals de aspecten ontdekken, avontuur, educatie en natuur.

 
     
 

ontwerp
status

locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

  2012
Visie 2e ronde Open Oproep Vlaams Bouwmeester
Puurs, België
Gemeente Puurs
Parken | Recreatie | Cultuurhistorie