Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Vredeoord
Buiten wonen in de stad
 

Het voormalige Philips-kantorenpark Vredeoord, met het kenmerkende Philips-hoofdkantoor als boegbeeld, wordt in een proces van co-creatie herontwikkeld tot woonwijk in combinatie met een aantal kantoorfuncties. Het gebied beschikt over aantrekkelijke woonkwaliteiten door zijn relatief besloten karakter en ligging nabij zowel groene recreatiegebieden als hoogstedelijke voorzieningen. Het programma van merendeels grondgebonden woningen legt een groot beslag op het plangebied. Om de bijzondere kwaliteit van het terrein toch te behouden, is een landschappelijk-stedenbouwkundig kader opgesteld dat gefaseerde en organische woningbouwontwikkeling in clusters mogelijk maakt. Individuele of collectieve dromen van mensen kunnen binnen de clusters een plek krijgen. De overkoepelende identiteit van Vredeoord waarborgt samenhang. Door ruimte te bieden aan verschillende subculturen kan Vredeoord zich onderscheiden van typisch mono-culturele woonwijken in Nederland.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd
  2013-2015
in uitvoering
Eindhoven
Woningstichting Trudo
Wonen | Participatie