Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

Landschapspark Sinte Gitter
Een groeiend perspectief op cultuurhistorie
 

De Stad Landen wil cultuurhistorie en landschap beter beleefbaar maken. Eén van de aangewezen plekken hiervoor is Sinte Gitter, een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle plek. Hier vestigden zich de eerste bewoners van Landen. Eén van de oudste herinneringen zijn de resten van de kapel die al in de 8e/9e eeuw werd gebouwd. Ook de twee mottes uit begin 13e eeuw zijn van cultuurhistorische betekenis. Buro Lubbers heeft een visie ontworpen voor een recreatief en toeristisch landschapspark dat de cultuurhistorie weer laat schitteren. Het uitgangspunt is om de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten optimaal te benutten, waar nodig te versterken en bovenal zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat doen we door het aanwezige landschap zoveel mogelijk te behouden inclusief de bestaande routes. Met subtiele landschappelijke ingrepen en nieuwe informatievoorzieningen creëren we een levendige identiteit voor Sinte Gitter. Die identiteit behelst zowel het verleden als de toekomst van het gebied. Daarmee bedoelen we dat het plan zowel de cultuurhistorie ontsluit zoals die nu bekend is als inspeelt op toekomstige archeologische vondsten en historische inzichten. Cultuurhistorie als drijvende motor - Sinte Gitter is telkens opnieuw een interessante en leerzame plek voor jong en oud, voor inwoner en toerist.

 
     
 

ontwerp
status

locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2013
visie (2e ronde Open Oproep Vlaams Bouwmeester)
Landen, België
Gemeente Landen
Parken | Recreatie | Cultuurhistorie