Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Plan Celsius, Woensel-West
Vlinder- en bijlokkende beplanting geeft kleur aan volksbuurt
 

De komende vijftien jaar ondergaat Woensel-West een transformatie. Woningcorporatie Trudo heeft veel bezit in het gebied en heeft daarom een overkoepelende visie opgesteld voor de Eindhovense wijk: ‘Omdat smaken verschillen’. De visie beoogt een hippe, kleurrijke wijk met een bloeiend straatleven, zelfredzaamheid en ontmoeting. Vanuit die doelstelling zal de wijk ook fysiek veranderen. Er wordt gerenoveerd, gesloopt en er worden nieuwe woningen gebouwd. Voor de ruimtelijke vertaling van deze visie hebben Tarra Architectuur & stedenbouw en Buro Lubbers in samenwerking met Trudo een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze integrale visie over vier schaalniveaus - de wijk Woensel, de buurt Celsius, het woonkwartier en de woning - geeft handvatten voor verdere gebieds- en gebouwontwikkeling. De openbare ruimte vormt het raamwerk. De stedelijke as, de groene scheggen en de dwarsassen vormen een krachtige herkenbare drager. Deze drager is zo sterk dat de afzonderlijke kwartieren van smaak kunnen verschillen zonder dat de buurt aan samenhang verliest.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
links
g
erelateerd
  2013>
in ontwikkeling
Eindhoven
Woningstichting Trudo
Tarra architectuur & stedenbouw
Woensel-West
Wonen | Herstructurering
 
         
     
      Eindhovens Dagblad
26 april 2016
 
       
  Archined
19 oktober 2018