Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Groot Duijfhuis
Transformatie van een boerenerf met recreatieve meerwaarde
 

Een aantal boerenerven uit verschillende periodes in Liempde wordt heringericht. Voor één van de erven, Groot Duijfhuis, heeft Buro Lubbers een visie opgesteld, die niet alleen het erf een kwaliteitsimpuls geeft, maar de boerderij ook een recreatieve betekenis geeft in de omgeving. Groot Duijfhuis functioneert van oudsher als een autarkisch, multifunctioneel systeem met een economische, ruimtelijke en sociale betekenis voor de omgeving. Zo hield de boerderij met pacht- en oogstopbrengsten het nabijgelegen klooster in stand. Dit systeem willen we weer zichtbaar en ervaarbaar maken. Dat doen we door het Groot Duijfhuis aan te sluiten op een recreatieve route in de omgeving. Het nieuwe informatiecentrum maakt de boerderij tot hét startpunt van de wandeling door het Dommeldal. Door het Groot Duijfhuis in zijn omgeving te ervaren, krijgt de wandelaar inzicht in het grotere landschappelijke, economische en sociale systeem waar de boerderij vroeger deel van uitmaakte. Ook op het erf wordt het systeem zichtbaar gemaakt met een wandeling. De bezoeker wordt door de rijke cultuurgeschiedenis geleid, van het geriefbosjes tot het voorerf, van de bloemen- en moestuinen tot de fruitgaarden met schapen, van de duiventoren tot de Dommel, van de paardenstal tot het agrarische erf en de Vlaamse schuur.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd
  2015
ontwerpvisie
Liempde
Stichting Brabantse Boerderij
Recreatie | Cultuurhistorie