Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Hoeve de Waterkans
Water geeft toekomstperspectief aan agrarisch bedrijf
 


Hoeve De Waterkant wordt bedreigd door water, natuur en een bedrijventerrein. Meer dan de helft van de gronden van de hoeve staat onder druk en kan niet optimaal worden gebruikt. Een rendabele bedrijfsvoering van het melkveebedrijf is in gevaar. Dat kan anders. Hoeve De Waterkant bevindt zich op een knooppunt van water, natuur, bedrijvigheid en recreatie. Deze ligging is niet alleen een bedreiging, maar juist ook een unieke kans. De hoeve heeft de potentie uit te groeien tot de schakel en de aanjager van een gezond productief landschap in Herk-de-Stad. In onze visie transformeert De Waterkant geleidelijk zijn klassieke landbouwmodel naar een nieuw verdienmodel met als hoofdactiviteit groenblauwe diensten: water zuiveren, bergen en leveren plus de productie van riet voor biogaswinning. Onze visie krijgt vorm als een strategische watermachine. De machine creëert alternatieve en rendabele inkomsten voor de hoeve, ze draagt bij aan landschappelijke integratie, ze bevordert natuurherstel en -verbindingen, en ze  stimuleert extensieve recreatie. Meer dan een einddoel is deze watermachine een strategie, die op zijn beurt tal van ontwikkelingen in gang zet en positieve neveneffecten sorteert voor de hoeve en zijn omgeving.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

prijzen
g
erelateerd
  2015
ontwerpvisie
Herk-de-Stad, België
Vlaams Bouwmeester
2e ronde Pilootprojecten Productief Landschap
Gebiedsontwikkeling | Landschap | Duurzaamheid