Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
't Zand
Ontwerp van een wijk tussen bos en beek
  Al sinds het prille begin geeft de woonwijk 't Zand het gevoel in een bos te leven. De willekeur van de inheemse bomen, de greppels begroeid met ruig gras en een simpel detail als de afwezigheid van putjes in het straatbeeld, dragen in belangrijke mate bij aan deze ogenschijnlijk natuurlijke omgeving. Ogenschijnlijk, want er schuilt een weldoordacht en tegelijkertijd eenvoudig ontwerp achter deze wijk in Son en Breugel.
Toen Buro Lubbers de opdracht kreeg om op een uniek overgangsgebied van hoge, droge zandgronden en een laag, nat beekdal een wijk voor 450 woningen te ontwerpen, was snel duidelijk dat de aanwezige landschapsstructuur als uitgangspunt zou dienen. Ook duurzaamheid is vanaf het beginstadium van de planvorming voor ‘t Zand een centraal thema geweest. Zo zijn de architectuur, de waterhuishouding en de inrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk afgestemd op de eigenschappen van de directe omgeving. Dit vroeg om een afwijkende manier van beplanting en onderhoud. Met weinig ontwerpmiddelen is uiteindelijk een bijzondere plek gemaakt. Simpel en goedkoop.
 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
prijzen

g
erelateerd

 

1998
2000-2005 uitvoering
Son en Breugel
Gemeente Son en Breugel
INBO Architecten
Welstandsprijs 1998, nominatie voor de SI-waardering 2005
Wonen | Duurzaamheid | Parkeren

 
         
     
  Documentatie
(pdf)
  Bouwfonds in Beeld
2010
 
         
     
  Vinex Atlas
2008
  Groen
mei 2005
 
         
 

     
  Stedelijk Interieur
april 2005