Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Terrassenpark
Een ecologisch en recreatief park te midden van twee oprukkende steden
 

Tussen de stedelijke agglomeraties van Sittard en Geleen bevindt zich een groen middengebied dat een essentiële schakel vormt in het Landschapspark De Graven. De groene doorgang staat als gevolg van stedelijke uitbreidingen echter steeds meer onder druk. Reden dus voor de gemeente Sittard-Geleen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame invulling van het gebied. Buro Lubbers stelde voor er een park te realiseren. Het doel was om het van oudsher open landschap en het geomorfologisch patroon te respecteren als ook kwaliteiten te creëren voor het aangrenzend stedelijk gebied. Het resultaat is een park dat wordt gekarakteriseerd door dichtbeplante, holle randen (grubben) en een relatief laag middenveld bestaande uit plateaus. Een terrassenpark.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2000-2001
ontwerp
Sittard-Geleen
Gemeente Sittard-Geleen 
Parken | Recreatie