Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

Groede Podium

Een interactieve kustcorridor voor jong en oud
 

Tussen Groede-dorp en Groede-bad is een recreatief mobiliteitsknooppunt verrezen dat dorp en strand met elkaar verbindt: Groede Podium. Toerist, recreant en streekbewoner – jong en oud – kunnen zich hier uitleven in een serie interactieve kamers, elk met een eigen thema: Speelhonk, Waterkamer, Beestenboel, Labyrinth... De kern van elke kamer wordt gevormd door een historische bunker. Na jarenlang onder aarde en planten verborgen te zijn geweest, vervult het bunkercomplex nu een attractieve parkfunctie. Als stepping stone tussen het achterland en de kust nodigt Groede Podium de bezoeker uit om het omringende natuurgebied te verkennen via doorgaande fiets- en wandelpaden. Het plan is ontwikkeld in het kader van het project Integraal Kustzonebeheer West Zeeuws-Vlaanderen dat tot doel heeft de volledige Zeeuwse kustlijn op te waarderen. Een voorbeeld van duurzame herstructurering.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

links
g
erelateerd

 

2003-2004
uitgevoerd
Groede, Sluis
Gemeente Sluis

Groede Podium
Parken | Recreatie | Cultuurhistorie | Bewegen & Spelen