Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Duits lijntje
Integrale gebiedsvisie voor historische spoorlijn
 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Veghel heeft Buro Lubbers onderzoek gedaan naar de reactivering van het Duits Lijntje, een in onbruik geraakte spoorlijn. Het herstel van de spoorlijn wordt beschouwd als de katalysator van tal van ontwikkelingen op het gebied van natuur, waterberging, wonen, werken en recreatie. Een voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling als kwaliteitsimpuls van de regio. De bodem en de ontstaansgeschiedenis van de streek hebben gezorgd voor een variatie aan landschapstypen: beekdalen, agrarisch landschap en bosgebieden. Deze grote diversiteit dient als uitgangspunt voor zowel stedelijke uitbreidingen als landschapsontwikkelingen langs het spoorlijntje. Hierdoor blijven de maat en schaal van het landschap behouden terwijl er ook ruimte is voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
links
gerelateerd

 

2007
studie
Boxtel-Schijndel-Veghel-Uden
AM, Koninklijke BAM Groep 
Frans van Deursen, Goudappel Coffeng
www.duitslijntje.nl, www.duitslijntje.eu
Gebiedsontwikkeling