Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      

 

     
     
     
 
Bedrijventerreinen met meerwaarde
'In de reeks: Buro Lubbers over ...
  Krinkels
Breda
 

Bedrijventerreinen
Wij hebben uiteenlopende ervaring met bedrijventerreinen- en parken, van visie tot beeldkwaliteitsplan en inrichting op detailniveau. Een belangrijk uitgangspunt van onze benadering van bedrijventerreinen is het creëren van een evenwicht tussen ruimtelijke, economische en duurzame belangen. Een duurzame en kwalitatieve ruimtelijke invulling leidt tot een herkenbare identiteit van het bedrijventerrein. Hiermee kunnen bedrijven zich op een positieve manier profileren, hetgeen weer bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers.

Zo vormt de ruimtelijke aantrekkelijkheid van de locatie zowel een meerwaarde voor het bedrijf als voor het bedrijventerrein als geheel. Daarnaast houden we altijd zorgvuldig rekening met de landschappelijke en eventueel recreatieve aansluiting op de omgeving waardoor het bedrijventerrein ook positieve gevolgen heeft voor omwonenden en gebruikers.

Kortom, door een bedrijventerrein te ontwerpen vanuit verschillende perspectieven (landschapsarchitectuur, bedrijfsbelangen, ecologie, recreatie, duurzaamheid…) ontstaan gebieden die traditionele opvattingen over de inrichting van bedrijventerreinen overstijgen.

     
   
 
Bedrijvenpark T58
Tilburg
  The Green Village
Delft
 
     
 
Park 27
Blaricum
  Grote Polder
Zoeterwoude
 
 
De Rietvelden-De Vutter
's-Hertogenbosch
  Duin Vlagheide
Schijndel
     
 
Goudse Poort
Gouda
  Moerdijkse hoek
Moerdijk