Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      

 

     
     
     
 
Quinten Matsyslaan
Eindhoven
  The Green Village
Delft
 
Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de ontwerpen van Buro Lubbers. Duurzaamheid is al in een vroeg stadium onderwerp, namelijk vanaf de planontwikkeling en wordt concreter naar mate het ontwerp vordert. De duurzaamheidsstrategie heeft zowel betrekking op de algemene werkwijze als op concrete maatregelen om duurzaamheid te verbeteren. Speerpunten zijn onder meer een verankering in de landschappelijke hoofdstructuur, een duurzame energie- en waterhuishouding, multifunctionele ordeningen en meervoudig grondgebruik, een gefaseerde ontwikkeling, aandacht voor ecologie en biodiversiteit, een bewuste materialisering en het bevorderen van sociale cohesie. Het resultaat is een omgeving waarmee men zich kan identificeren.

Wij zetten duurzaamheid primair in als een ontwerpsysteem en - instrument, niet als normdenken. Daarom wordt op geijkte momenten intensief samengewerkt met experts. Door een integrale en multidisciplinaire aanpak worden de nieuwste technologieën en inzichten geborgd in de plannen. De combinatie van ontwerpende en technische disciplines leidt tot een gezonde en groene woon- en werkomgeving. Zo’n aantrekkelijke omgeving is gewild en gewild is per saldo duurzaam.

     
   
 
Hennephub
Sint-Oedenrode
  Monnikenhuizen
Arnhem
 
     
 
Hoeve De Waterkans
Herk-de-Stad, BE
  Dakparken Anton & Gerard Strijp S, Eindhoven
 
 
Strijp R
Eindhoven
  Grote Polder
Zoeterwoude
     
 
Walpark
Leidsche Rijn, Utrecht
  Beekdalpark
Son en Breugel
 
 
Belval Ouest
Luxemburg
  Gemeentehuis Westland
Westland
     
 
A2
Vught-Best
  Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg
 
 
Park 27
Blaricum
  Saksen Weimar
Arnhem
     
 
Gaardenhage. De Maten
Arnhem
  Entree Joure
Joure
 
 
Center Court
Kerkrade
  't Zand
Son en Breugel